از مطالبه مهریه زوجه یک باب ساختمان مسکونی زوج توقیف شده

1400/04/10 0

در جریان دادخواست مطالبه مهریه زوجه، یک باب ساختمان مسکونی زوج توقیف شده و در مرحله اجرای احکام از طریق مزایده به فروش رسیده و چون خریداری وجود نداشته است، محکوم‎له مالکیت آن را در قبال قسمتی از مهریه قبول [ادامه مطلب]

تقاضای مهریه خانم به عنوان اموال خانم

1400/04/10 0

در پرونده مطالبه طلب علیه یک خانم آیا طلبکار می‎تواند تقاضای اموال همسر خانم را به عنوان مهریه خانم (طلب خانم از همسرش) مطرح کند یا خیر؟ مستفاد از مواد ۸۷، ۸۹ و ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مهریه‎ای [ادامه مطلب]

نحوه توقیف اموال در مهریه

1400/04/10 0

نحوه توقیف اموال در مهریه   مطابق با قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، بعد از جاری شدن خطبه نکاح بین زن و شوهر، هر یک در مقابل دیگری دارای تکالیف و مسئولیت‎هایی می شوند که مطابق با قانون، ملزم [ادامه مطلب]

ویژگیهای قیم

1400/04/10 0

ویژگی‎های قیم   قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود.  قیم به کسی گفته می‌شود که [ادامه مطلب]

آیا تنظیم هر نامه هاي که توسط چند نفر از قضات به امضا برسد، تخلف انتظامی است؟

1400/03/06 0

آیا تنظیم هر نامه‎اي که توسط چند نفر از قضات به امضا برسد، تخلف انتظامی است؟ بازگشت به استعلام شماره 9020/5005/65 مورخ 4 تیر سال 1398 به شماره ثبت وارده 505، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین‎الملل این اداره‎کل [ادامه مطلب]

  • زیبایی زندگی را در میان حوادث روزگار فراموش نکنید
دکتر هانیه السادات اخوان کاظمی

مولف کتب و مقالات حقوقی
دکترای حقوق خصوصی
متخصص در پرونده های حقوقی - ملکی
با بیش از ۱۲ سال سابقه در دعاوی ملکی در حوزه حقوقی و کیفری


تلفن همراه : ۰۹۰۱۱۱۲۸۶۳۷

ایمیلوب سایتاینستاگرام

قوانین

بخش حقوقی و قضایی قانون برنامه پنجساله ششم ( ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰)

1396/02/04 0

مشروع بخش حقوقی و قضایی قانون برنامه پنجساله ششم ( ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [ادامه مطلب]