اسنادرسمی از ابتدای دی ماه با اثرانگشت سردفتران تأیید می‌شود

1397/09/28 مدیر سایت 0

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: از ابتدای دی ماه ۱۳۹۷ تأئید نهایی اسنادرسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سردفتران در سیستم الکترونیک اسناد صورت خواهد گرفت که این اقدام باعث پیشگیری از خدشه [ادامه مطلب]