ایجاد خونریزي دایمه در سر طفلی 10 ساله توسط طفل 9 ساله دیگر

1400/04/21 مدیر سایت 0

در صورت ایجاد خونریزي دایمه در سر طفلی 10 ساله توسط طفل 9 ساله دیگر و فقدان هرگونه مالی براي ضارب با توجه به اینکه طبق ماده 467 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت‎هاي [ادامه مطلب]