وام ازدواج / آموزش قدم به قدم ثبت نام وام ازدواج ۱۵ میلیونی

1396/11/19 مدیر سایت 0

به هنگام بررسی لایحه بودجه ۹۷ در یکی از کمیسیون های مجلس  پیشنهادی مبنی بر افزایش وام ازدواج یعنی به  ۱۵ میلیون تومان  داده شد. در این راستا دولت پیش قدم شده و  وام ۱۵ میلیونی را تصویب کرد.  اما [ادامه مطلب]