نظام حقوقی برای کدام زندگی؟

1396/12/02 مدیر سایت 0

نویسنده: سید مهدی محسنی* طرح پرسش رابطه‌ی نظام حقوقی و سبک زندگی اشــــاره اصل ارتباط نظام حقوقی با سبک زندگی، و تأثیر نظام حقوقی بر سبک زندگی چندان محل نزاع نیست؛ هرچند شرح و تفصیل و توجه‌دادن به آن سخت [ادامه مطلب]