رفتار والدینی که بعد از بهدنیا آمدن نوزاد، وي را در بیمارستان رها و محل را ترک میکنند

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : محدوده خیابان قطریه – خیابان اندرزگو

آیا رفتار والدینی که بعد از به‎دنیا آمدن نوزاد، وي را در بیمارستان رها و محل را ترک می‎کنند، مشمول ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا رفتار ارتکابی واجد وصف کیفري است؟
تکلیف حضانت که مطابق ماده 1168 قانون مدنی، متوجه ابوین است، از بدو تولد طفل محقق می‎شود. از این رو، رفتار مادري که پس از به دنیا آوردن نوزاد در بیمارستان، او را رها کرده و محل را ترك می‎کند، منطبق با عنوان مجرمانه موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 (خودداري از انجام تکالیف حضانتی) است؛ همچنین با عنایت به اطلاق عبارت «هرگاه کسی» در صدر ماده 633 بخش تعزیزات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، رفتار مادر مشمول قسمت دوم این ماده (رها کردن طفل در آبادي و جاي داراي سکنه) نیز می‎شود و مجازات مادر باید با رعایت ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 (تعدد معنوي) تعیین شود.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی و داوری هانیه اخوان کاظمی

موسسه حقوقی اخوان در محدوده خیابان قطریه - خیابان اندرزگو میباشد . جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.