مطابق ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی، آیا ادارات دولتی حق تصدیق اوراق را دارند؟

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : محدوده خیابان قطریه – خیابان اندرزگو

مطابق ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی، آیا ادارات دولتی حق تصدیق اوراق را دارند؟ آیا این حق مختص موارد اضطراري و براي کمک به مردم است و مختص جایی که خود دستگاه دولتی طرف دعوا نبوده، است یا اینکه اطلاق دارد و شامل همه موارد است و ادارات دولتی می‎توانند براي مواردي که خود طرف دعوا هستند، اوراق مورد ادعاي خود را تصدیق کنند، آیا این تصدیق توسط ادارات دولتی نیاز به هزینه تمبر دارد؟ آیا موسسات اسلامی وابسته به رهبري از قبیل بنیاد شهید و اوقاف، می‎توانند در موارد اضطراري نسبت به تصدیق اوراق و اسناد شهروندان اقدام کنند؟
اولا در صورتی که اداره دولتی طرف دعوا قرار گیرد، حق تصدیق اسنادي را که خود به عنوان مستند ارائه می‎کند، ندارد، زیرا گواهی همواره باید توسط شخص ثالث صورت گیرد. ثانیا اختیار تصدیق موضوع ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی براي دادگاه‎ها و ادارات حالت ترتیبی دارد. به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1379 با اصلاحات بعدي، بنیاد شهید انقلاب اسلامی به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی شناخته شده و از شمول حکم مقرر در ماده مذکور خارج است؛ اما سازمان اوقاف و امور خیریه در زمره ادارات دولتی محسوب می‎شود و مشمول ماده یادشده است.

 

حمایت

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی و داوری هانیه اخوان کاظمی

موسسه حقوقی اخوان در محدوده خیابان قطریه - خیابان اندرزگو میباشد . جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.