رفتارهای خشن اجتماعی جزو پنج جرم اصلی در کشور است

1396/11/28 مدیر سایت 0

معاون اجتمــــاعی و پیشگیری از وقوع‌جرم قوه‌قضاییــه با اشاره به ضرورت نهادینـــــه کردن فرهنگ مهربانی بین اقشـــار مختلف جامعه، گفت: رفتارهای خشن اجتماعی جزو پنج جرم اصلی در کشور است. محمدباقر الفت در همایش استانی «صبر و مهربانی» با بیان [ادامه مطلب]